PKN
Classis Buitenpost
 
WOLKOM

Anbi instelling voor de belastingdienst
WOLKOM

Welkom in de PKN classis Buitenpost via het protestantsekerk.net.

Kies een tab aan de Linker zijde en zoek de juiste informatie.PKN gemeenten in het gebied van de classis Buitenpost :
Augustinusga  Buitenpost Burgum
Burum Gerkesklooster Drogeham
Earnewâld Eastermar
Feenklooster Garyp Hurdegaryp Harkema
Jistrum Kollum Kollumerzwaag
Kollumerpomp  Kootstertille Munnekezijl
Noardburgum Oudega Oudwoude Ryptsjerk
Rottefalle Stroobos Suwâld  Sumar
Surhuisterveen Surhuizum
Trynwâlden (Aldtsjerk Gytsjerk Oentsjerk)
( Readtsjerk, Mûnein en Wyns )
Tytsjerk Twijzel Twijzelerheide
Visvliet Westergeest 

 

 
Einde website en op weg naar Classis Fryslân

einde a.s. Mei 2018
Einde website en op weg naar Classis Fryslân

Wij als classis gaan verhuizen, volg de ontwikkelingen.

 
inspiratiebeurs 2018

inspiratiebeurs 2018

In de classis willen wij u laten kennismaken met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.
Het aanbod van workshops is divers en naar eigen keuze te bezoeken.

datum:  8 januari 2018   in de Schakel te Buitenpost.

 
Ansichtkaarten, mobieltjes, postzegels, catridges, brillen en toners

Ansichtkaarten, mobieltjes, postzegels, catridges, brillen en toners

Kerk in actie
De zomer staat voor de deur! Gaan u en uw collega's ook graag opgeruimd met vakantie? Verzamel zowel thuis als op het werk alle cartridges, toners en mobiele telefoons ( geen opladers, snoeren, hoesjes en huistelefoons ) en lever ze in voor Kerk in Actie. Mede dankzij uw waardevolle bijdrage kunnen zij nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

 Vrijwilligers van ZWOE & inzamelaars Groene kerk.

 
Zambia HERMEN EN JOHANNEKE KROESBERGEN

Zambia HERMEN EN JOHANNEKE KROESBERGEN

Het project Zambia met Hermen en Johanneke loopt ten einde.
Als afsluiting van deze bijdrage aan de Justo Mwale University in Lusaka, organiseren we een terugkeer dienst  3 december 2017 in Kollumerzwaag.
Lees meer bij út dielen learre ZWO.
     
 brillen ingezamelt door PKN Buitenpost & Evangelisch-Altreformierte Kirche Wilsum.
 

 
Pinksterfeest Feankleaster Pinksterfeest Feankleaster

http://www.pinksterfeest.com/

 
inspiratiebeurs 2017 inspiratiebeurs 2017

                                   
 19.00 uur         Opening in de kerkzaal                                                                                
19.45 uur         Introductie workshops en verdelen
20.00 uur         Eerste Ronde Workshops
20.50 uur         Pauze
21.05 uur         Tweede Ronde Workshops
21.55 uur         Gezamenlijke afsluiting
 
  
Kerk in Actie 40dagentijd      Evelien     http://www.kerkinactie.nl                
Meat and Eat                        Alma van den Boon Kûkherne
Bloemschikken                     Tjallina Toren  (graag 1 lid/kerk i.v.m. grote interesse)
Met het oog op moslims        Jaap Kraan                                                           http://jaapkraan.eu/2017/01/
Kerk en Israël                       Saapke Boersma Kootstertille
The Passion                         Henk-Jan de Groot  Burgum  http://www.pgburgum.nl/index.php/foto-selectie/category/51-passion-burgum
 
                
Ut Dielen Leare:   Ds. J. Glas Kootstertille 
 

 
We wish you a merry Christmas and a happy and healthy 2017! We wish you a merry Christmas and a happy and healthy 2017!

With love,
Hermen and Johanneke Kroesbergen
JUSTO MWALE UNIVERSITY ZAMBIA

 
Justo Mwale University Zambia

mw. Shingi Justo Mwale University Zambia
Justo Mwale University Zambia

Geslaagd 250 studenten aan de Justo Mwale University Zambia.

o.a Hermen en Johanneke Kroesbergen hebben hun aandeel in de opleiding gehad, ze zijn uitgezonden vanuit Buitenpost en de classis ZWOE.
Een mooi resultaat na 4 jaar en de juiste investering in de regio Afrika.

 
Definitieve versie Kerk 2025

Definitieve versie Kerk 2025

 

CLASSIS BUITENPOST Fryslân
Onderwerp: Definitieve versie Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg
Geachte predikant, geachte kerkelijk werker, geachte scriba,

Sinds november 2014 denkt de generale synode van de Protestantse Kerk na over de toekomst van de Kerk. De generale synode heeft
in drie vergaderingen over dit onderwerp gesproken. De toekomstvisie van de Protestantse Kerk in Nederland staat beschreven in de definitieve versie van de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg’ die u hierbij ontvangt.

Arjan Plaisier, schrijver van de nota ‘Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg’ formuleert het bestaansrecht van de kerk als volgt:
  1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden 'evangelie' genoemd, goed nieuws van God.
  2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. Er is iets dat verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God bent.
  3. De kerk helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor mijzelf maar ook voor de samenleving. De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven.
Vanuit die gedachte probeert Kerk 2025 vormen te vinden waarin deze inhoud tot zijn recht komt. Het geloof en de geloofsgemeenschap vragen om een organisatie van de kerk die deze ondersteunt. Regelen en vergaderen zou geloof en kerk ten goede moeten komen. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de generale synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

De nota begint met een verwijzing naar het verhaal van de uitzending van de leerlingen zoals het in het Marcus-evangelie staat: Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. “Hij – Jezus - droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ (Marcus 6:8-9). In het Lucasevangelie staat dat de leerlingen op pad worden gestuurd om het koninkrijk van God aan te kondigen, om mensen tot inkeer te brengen, zieken te genezen en vrede te brengen. Deze begrippen verdienen een actuele vertaling.

Deze
handreiking voor gesprek is bedoeld om het eerste gedeelte van Kerk 2025 bespreekbaar te maken in gemeentes: ‘het kan helpen om antwoord te geven op de vraag waarom je wilt dat de kerk moet blijven… een antwoord dat geen geheimtaal gebruikt maar verstaanbaar is (pag. 6 -  Kerk 2025).

De gesprekshandreiking is ontwikkeld door ds. Bouter (Bodegraven), mw. Nouwens (communicatieadviseur moderamen), ds. Van de Pol (Rotterdam), ds. Smits (Wognum) en dr. Stoppels (medewerker expertisecentrum).

In februari 2016 ontvangt u de papieren versie van de nota en de gesprekshandreiking.

In april 2016 bespreekt de generale synode de verdere uitwerking van de uitgangspunten van 'Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg'. Met name wat betreft de inrichting van de kerk.

Vier belangrijke links op een rij:
Met vriendelijke groet,
Marloes Nouwens
Woordvoerder Protestantse Kerk in Nederland
   
 

 

 
Veel animo voor de inspiratiebeurs 11 -1-16

Veel animo voor de inspiratiebeurs 11 -1-16


                                                              ds. J. GlasThema, Voorwaarden, Zelf uitvoeren, Controleren.


Kerk en Israël werkgroep van de Classis Buitenpost


 

 
kaarten-postzegels-cartridges-mobiels

kaarten-postzegels-cartridges-mobiels

88 kilo verzonden in 12 dozen voor

 
werkcafe werkcafe

Voor mensen met een uitkering en vragen naar oplossingen kunt u met lotgenoten en vrijwillige mee werkers praten over de huidige toestand.

data en adres op de volgende link:
http://wurkcafeburgum.nl/programma


Het werkcafe Eastermar komt samen in "De Hege Stins" op it Heechsân. Elke twee weken op de maandagmorgen vanaf 10.00 uur.
Meer info : iema Annema 0512 472165 

 
dialoog

ds. Jaap Kraan
dialoog

""Kijk toch verder dan je neus lang is ""

 

 http://classis-buitenpost.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntNavId=6577

 

 

 

 
gasten Cluj Roemenie gasten Cluj Roemenie

 
Classis indeling PKN Fryslân Classis indeling PKN Fryslân

 

PKN gemeenten in het gebied van de classis Buitenpost :

Augustinusga  Buitenpost Burgum
Burum Gerkesklooster Drogeham
Earnewâld Eastermar
Feenklooster Garyp Hurdegaryp Harkema
Jistrum Kollum Kollumerzwaag
Kollumerpomp  Kootstertille Munnekezijl
Noardburgum Oudega Oudwoude Ryptsjerk
Rottefalle Stroobos Suwâld  Sumar
Surhuisterveen Surhuizum
Trynwâlden (Aldtsjerk Gytsjerk Oentsjerk)
( Readtsjerk, Mûnein en Wyns )
Tytsjerk Twijzel Twijzelerheide
Visvliet Westergeest 

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.